Dierziekten

Melkziekte

Melkziekte is een tekort aan calcium in het bloed. Het is een ziekte die bij het rund in de meeste gevallen optreedt binnen 48 uur na afkalven. Meestal treft de ziekte hoogproductieve, oudere kalfskoeien. Het tekort aan calcium ontstaat doordat na het kalven plots veel calcium nodig is voor de productie van melk. Van het ene op het andere moment moet het lichaam van de koe zich aanpassen aan een veel grotere calciumbehoefte. Deze overgang gaat niet altijd zonder horten of stoten. Calcium is in het lichaam aanwezig in de bloedbaan en zit tevens opgeslagen in het bot. Als er plots veel calcium nodig is, gebruikt de koe de calciumvoorraad uit het bloed. Later vult de koe deze calciumvoorraad in het bloed weer aan vanuit het bot. Hier gaat een tijdje overheen en in de tussentijd heeft het lichaam een tekort aan calcium. De koe voert de lichaamsfuncties die afhangen van calcium niet of niet goed uit. Calcium is onder andere nodig voor spiercontracties. In de periode dat er te weinig calcium aanwezig is in het bloed, functioneren de spieren minder goed. Dit uit zich bij de koe in het niet meer overeind kunnen. Niet alleen de skeletspieren, maar ook de spieren in de verschillende organen zoals de baarmoeder, de pens, het hart en de darmen voeren hun functie niet meer goed uit.

Ziekteverschijnselen

Bij de ziektegeschiedenis is van belang, dat het om een oudere, meerdere kalfs-, hoogproductieve koe gaat, die kort geleden gekalfd heeft. Een vroeg teken van melkziekte is wankelen bij het stappen. Later kan de koe niet meer overeind. Bij niet behandelen geraakt de koe uiteindelijk in shock en sterft. Men vermoedt dat een koe melkziekte heeft, als de koe

  1. Erg sloom is (of zelfs in coma geraakt),
  2. Een lage polsfrequentie heeft,
  3. Een lage rectale temperatuur heeft,
  4. Koude oren heeft,
  5. Een droge neusspiegel heeft,
  6. En een lage frequentie van de penscontracties heeft.

Let op: alleen koeien met een ernstig calciumtekort vertonen deze ziektetekenen. Bij koeien met een minder ernstig tekort, zijn er geen typische ziekteverschijnselen. De dierenarts stelt de ziekte dan alleen definitief vast door het calciumgehalte in het bloed te bepalen.

 

Reacties zijn afgesloten.