Bedrijfsbegeleiding

In de melkveehouderij hebben de afgelopen jaren vele veranderingen plaatsgevonden. Ook nu zijn veranderingen aan de orde van de dag. De omvang van de bedrijven is toegenomen en daardoor ligt er grote druk op de melkveehouder om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Daarnaast kijkt de maatschappij over zijn schouder mee en wordt er van de bedrijven grotere transparantie verwacht. Een goede diergezondheid, een op en top dierenwelzijn en kwalitatief goede melk zijn daarbij extra belangrijk geworden.

Wij bieden onze veehouders daarbij ondersteuning aan in de vorm van bedrijfsbegeleiding, waarbij wij de sterke en zwakke punten van het bedrijf in kaart brengen en samen met de veehouder doelstellingen van het bedrijf proberen te realiseren. Moderne melkveebedrijven hebben de beschikking over vele vormen van kengetallen en informatie die inzicht geven in de bedrijfssituatie. Deze preventieve diergezondheid heeft als doel de veestapel gezond te houden en met weinig problemen en veel werkplezier een goed resultaat te behalen en de bedrijfsvoering te optimaliseren.

Bedrijfsbegeleiding is maatwerk en kan in vele vormen en combinaties. Vraag ons gerust welke vorm bij u en uw bedrijf past. Wij doen dit vaak door vooraf een kleine bedrijfsanalyse te maken op basis van gerealiseerde kengetallen. Samen met de door uw gewenste doelstellingen kunnen we dan een keuze maken op welke wijze onze dienstverlening een rol kan spelen om uw plannen te realiseren.

Voorbeelden:

Reacties zijn afgesloten.