Het Deens systeem

Wij zijn ervan overtuigd dat de melkveebedrijven van de toekomst op hun bedrijf de juiste balans hebben gevonden tussen:

 • Productie en diergezondheid, met focus op productie per hectare.
 • Productie en het milieu.
 • Productie en arbeidsvreugde, rekening houdend met productie per uur.
 • Productie en de relatie met de rest van de samenleving

Volgens ons speelt bedrijfsgrootte hierbij geen beslissende rol. Ongeacht de bedrijfsgrootte is er altijd ongeveer 1 arbeidskracht per 100 koeien. De beslissende factoren voor het bedrijf van de toekomst zijn netto bedrijfsopbrengst en arbeidsvreugde.

Het Deens systeem is een vorm van intensieve bedrijfsbegeleiding, waarbij met de hulp van verschillende tools arbeid technische en economisch realistische doelstellingen gemaakt worden die passen bij de wens van de veehouder. Het systeem komt oorspronkelijk uit Israël en wordt daar door bijna alle melkveebedrijven toegepast. Daarna is het geïntroduceerd in Denemarken en wordt daar op heel veel bedrijven met succes toegepast. Wij passen dit systeem sinds 2012 op een aantal bedrijven ook toe en met succes!

Als start maken we een analyse van de huidige gezondheidsstatus en verdere gegevens van het bedrijf. Uitgaande van de wensen van de veehouder proberen we een plan van aanpak naar de toekomst op te stellen. Dit plan wordt door middel van een economisch model door gerekend naar haalbaarheid, rendement en in te brengen arbeidsduur. Bij het realiseren van de plannen is vaak hulp nodig van derden, zoals de voervoorlichter, de accountant en de bank. Indien nodig zullen we deze zoveel mogelijk betrekken bij de plannen. Want plannen kunnen pas gerealiseerd worden als alle neuzen dezelfde kant op wijzen en er bereidheid is bij alle betrokkenen om het gestelde doel te bereiken.

Om de doelen te bereiken richten we ons op een gezonde veestapel, waarbij we tijdens de wekelijkse of 14-daags bedrijfsbezoeken de koeien in de verschillende risicoperiodes beoordelen op verschillende gezondheidskenmerken.

Deze groepen zijn:

 • Groep 1              Pas afgekalfde dieren.
 • Groep 2             Dieren voor drachtonderzoek
 • Groep 3             Dieren die niet tochtig zijn geweest/gezien
 • Groep 4             Dieren vlak voor de droogstand (200 dagen drachtig)
 • Groep 5             Dieren die droogstaan.
 • Groep Pd           Pinken voor drachtonderzoek
 • Groep Pc           Pinken voor BCS
 • Jongvee             Kalveren groei in de eerste 2 maanden

Voor de bedrijfsbezoeken worden werklijsten gemaakt. De werklijsten worden voor u samengesteld en dienen om de gezondheidskenmerken, die tijdens het bedrijfsbezoek worden verzameld, te noteren. U ontvangt de werklijsten de dag voor het bedrijfsbezoek. Iedere zes weken ontvangt elke deelnemer een overzicht van de verzamelde kenmerken, zodat we problemen tijdig kunnen opmerken, waardoor de gestelde doelen niet in gevaar komen.

 

Reacties zijn afgesloten.