Droes

Droes wordt veroorzaakt door de Streptococcus equi bacterie. De bacterie is zeer besmettelijk en kan worden overgedragen door direct contact met een besmet paard of indirect door voer, emmers, kleding, trailers etc. De besmettingskans is het grootst nadat een abces is doorgebroken. Een besmetting kan het paard doodziek maken, maar kan ook beperkt blijven tot een ‘gewone’ verkoudheid. Het meest vatbaar zijn jonge paarden die in grote koppels lopen. Oudere dieren hebben over het algemeen al een immuniteit door een eerder doorgemaakte infectie.
De ziekte verloopt als een keelontsteking met zwelling van de kaak- of keellymfeklieren, waarin vervolgens abcessen kunnen ontstaan. Als de klieren ‘rijp’ zijn, breken ze door, waarna de patiënt meestal vlot herstelt. In het ongunstigste geval kunnen ook elders in het lichaam de lymfeklieren worden aangetast. We spreken dan van verslagen droes. Er ontstaan dan abcessen in het lichaam die kunnen doorbreken en levensbedreigende ontstekingen veroorzaken. Bij de verslagen vorm van droes is penicilline noodzaak. Bij alle andere vormen van droes is antibiotica zinloos en vertraagt het de genezing van het ziekteproces. Het is zinvol dieren die nog geen ziekteverschijnselen vertonen twee keer daags te temperaturen en te isoleren en bij beginnende temperatuurstijging onmiddellijk te behandelen met antibiotica. Maar het paard de ziekte laten doormaken om zo een levenslange bescherming te krijgen is ook een optie. Een paard blijft tot 6 weken na herstel de bacterie uitscheiden en dus ook besmettelijk voor andere paarden. Bij een deel van alle besmette paarden blijft de bacterie achter in de luchtzaken. Dat is waarschijnlijk de reden dat de ziekte jaarlijks weer de kop op steekt.

Sinds 2004 bestaat er een effectief vaccin tegen droes, de entstof heeft geen vervelende bijverschijnselen. Paarden kunnen vanaf een leeftijd van 4 maanden worden ingeënt tegen droes. De enting wordt gegeven in de bovenlip.

Reacties zijn afgesloten.