Nieuws

Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD.

Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd.

Aantallen en verspreiding
Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD zijn niet te geven, ook al omdat er geen centrale registratie is van tamme konijnen èn omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht (zie ook onze adviezen hieronder).

Virus
Deze ziekte is zeer besmettelijk en wordt veroorzaakt door een virus: het RHD-virus. Dat verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding.
Het RHD-virus is een calicivirus. Gelukkig is dit virus niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Symptomen
Een geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Benauwdheid en bloedingen zijn verschijnselen die bij deze konijnen soms gezien worden. Vaak is er echter niets te zien aan konijnen met deze ziekte totdat ze sterven

Virusvariant
Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van het virus, wordt geadviseerd het konijn jaarlijks te vaccineren met het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen myxomatose en de gebruikelijke variant van het RHD-virus (RHD1). Bij de recente uitbraken zijn echter ook gevaccineerde konijnen getroffen. Waarschijnlijk hebben we hier dus te maken met een nieuwe virusvariant (RHD2). Verder onderzoek zal moeten uitwijzen om welke virusvariant het precies gaat. De definitieve resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van de week van 14 december a.s.
Inmiddels blijkt dat het inderdaad om het nieuwe virus RHD2 gaat. Vaccins tegen dit nieuwe virus zijn al een tijdje beschikbaar in andere Europese landen. Dit vaccin wordt nu ook naar Nederland gehaald. Wilt u hier ook gebruik van maken? Laat het ons weten.

Klik hier voor meer informatie over het beperken van de verspreiding.
Heeft u zelf een konijn met verdenkingen of vindt u wilde, dode konijnen? Meldt het ons of meldt het bij het dwhc.


25-jarig jubileum

25-jarig jubileum

Dierenarts Davidse verrast voor 25-jarig jubileum

Dierenarts Wim Davidse is in het zonnetje gezet door een aantal veehouders. Hij is niet gauw van slag, maar dit gebaar is wel goed doorgedrongen. Davidse: ,,Gisterenavond hebben mijn vrouw en ik alle kaarten door zitten lezen, dat doet je goed.”

Op 1 januari 1990 nam Davidse de praktijk over van oud collega Visser. Als dierenarts had hij op dat moment al redelijk wat ervaring. ,,De telefoon ging die nacht om vier uur en een veehouder vroeg of ik al in functie was”, vertelt hij. Dit telefoontje zou leiden tot het eerste bezoek voor de praktijk, die op dat moment pas een paar uur van hem was. Vijfentwintig jaar later werkt hij nog steeds met veel plezier. Reden voor de veehouders om hem in het zonnetje te zetten.  (lees meer)
(bron: Het Kompas Hardinxveld-Giessendam, door Charella Hulsbosch)


Documentaire: ‘Liefde tegen elke prijs?’ Een andere kijk op het leven van de dierenarts

Is de dierenarts te duur? Hoe komt een tarief tot stand? In deze 45 minuten durende  video-documentaire ‘Liefde tegen elke prijs?’ komen een aantal dierenartsen aan het woord, die een realistisch beeld schetsen van het werkelijke leven achter de schermen van de dierenartsenpraktijk. Het vak diergeneeskunde wordt te vaak te rooskleurig afgebeeld. Wil je later dierenarts worden, of wil je werkelijk weten wat er achter de schermen van de dierenartspraktijk afspeelt? Bekijk hieronder de documentaire.


Reacties zijn afgesloten.