Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Wanneer u zich bij onze praktijk aanmeldt voor het verlenen van een dienst registreren wij persoons- en/of bedrijfsgegevens van u. Uiteraard behandelen wij uw persoons-en/of bedrijfsgegevens strikt vertrouwelijk.

Met persoonsgegevens bedoelen wij uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, uw telefoonnummer(s) en uw emailadres en in sommige gevallen uw bankgegevens. Met bedrijfsgegevens bedoelen wij de bedrijfsnaam, adres-en woonplaats van de vestiging, het emailadres, bankgegevens en uw UBN nummer.

Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Uw persoons-en/of bedrijfsgegevens worden uitsluitend binnen onze praktijk gebruikt. Het kan soms wel nodig zijn persoons-en/of gebruiksgegevens te delen met derden die betrokken zijn bij de behandeling van uw dieren, hierbij denken wij aan in te schakelen specialisten, laboratoria, verzekeraars en in het kader van een afgesloten zorgplan voor uw huisdier.

Wij bewaren uw persoons-en/of bedrijfsgegevens gedurende 5 jaar na de laatste behandeling of zoveel langer als nodig is om onze rechtspositie te beschermen.

Wanneer wij een dienst verlenen aan u of uw bedrijf bent u verplicht persoons-en/of bedrijfsgegevens aan te leveren. Zonder deze gegevens kunnen wij geen diensten aan u of uw bedrijf leveren.

U heeft het recht op elk moment inzage te hebben in welke persoons-en/of bedrijfsgegevens wij van u hebben en hoe we deze gebruiken.

U heeft het recht op elk moment uw persoons-en/of bedrijfsgegevens bij ons te laten verwijderen. Wij wijzen u erop dat dit alleen mogelijk is als onze rechtspositie niet in het geding is.

Er vindt in ons bedrijf geen geautomatiseerde besluitvorming (profiling) plaats.

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Klachten over de omgang met de privacy binnen ons bedrijf kunt uw indienen bij één van onze dierenartsen.

Reacties zijn afgesloten.