Rund

Welkom bij onze afdeling RUND.

De rundveegeneeskunde is een belangrijk onderdeel van onze kliniek. Binnen deze afdeling is Wim Davidse de verantwoordelijke dierenarts. Wim Davidse is een geborgde rundveedierenarts en heeft veel ervaring op het gebied van herkauwersgeneeskunde en begeleiding van melkveebedrijven. Wim Davidse is tevens IKM dierenarts en daardoor gecertificeerd voor het uitvoeren van KoeKompas.

Voor het maken van afspraken en het aanvragen van visites kunt u op werkdagen bellen van 08:00-09:00 uur op het telefoonnummer 0184 61 88 70.

Voor het bestellen en afhalen van medicijnen kunt u terecht tijdens de openingstijden van onze praktijk. Vooraf telefonisch bestellen beperkt de wachttijd tijdens het afhalen van de medicijnen.

Reacties zijn afgesloten.